Lezing historicus Bart Wallet

                  1 maart   15.30

Ontdek heden en verleden door gesprek, muziek en kunst

Museum Villa Mondriaan, 5 februari 2020

Museum Villa Mondriaan organiseert in samenwerking met Stichting Toen Nu Dan en de Synagoge Winterswijk het evenement ‘Hedenverleden’ op 23 februari. Het evenement begint om 15:00 uur in de synagoge met een voordracht van een docent van de Joodse Leerhuizen van Winterswijk en Aalten, Henk Vis. Hij leest psalm 22 voor, interpreteert deze en vergelijkt de Joodse en christelijke benaderingen van de psalm. Psalm 22 gaat over het vinden van vertrouwen in God in moeilijke tijden, maar ook over vertrouwen in de medemens. Het is een kerngedicht uit de Joodse literatuur. 

Lees verder

 

De bevrijding en daarna

 

Hoe een gedecimeerde en uitgesloten groep de kracht vond om zich te herstellen en zich met een veelzijdige identiteit te manifesteren.

In de lezing op 1 maart gaat Bart Wallet aandacht besteden aan de geschiedenis van de joden in het naoorlogse  Nederland

Op 5 mei 1945 was Nederland bevrijd en moest de wederopbouw beginnen.

Een kleine groep joden kwam tevoorschijn uit de onderduik, nog minder keerden in de maanden daarna terug uit de kampen.

Zij moesten het joodse leven opnieuw opbouwen.

Maar was het voor hen wel echt bevrijding?

Lees verder

Cursusdag Hannah Arendt

                14 maart 

        Rabbijn Avraham Soetendorp

                 5 april 15.00 uur

Over het waagstuk van de politiek

Dirk De Schutter, filosoof

Vijfenveertig jaar na haar dood blijft het denken van Hannah Arendt brandend actueel. Hoe kunnen we weerstand bieden aan de totalitaire dreiging? Wat gebeurt er precies als waarheid uit de politiek verdwijnt en leugens de overhand krijgen? Hoe dienen we gehoorzaamheid aan de (grond)wet te verstaan? Is de wet een gebod? Deze en andere vragen komen ter sprake in de drie teksten die gebundeld zijn onder de titel Het waagstuk van de politiek. Op zaterdag 14 maart zullen we die drie teksten zorgvuldig lezen en in groep bespreken.

9.30 uur - 16.30 uur

Cursuszaal Zonnebrinkkerk

Zonnebrink 61 

Winterswijk

Lees verder:

                                 'Zij gaven mij de kans te zijn'

Op 5 april geeft Rabbijn Awraham Soetendorp de mr.F.W.Voorink lezing.

Rabbijn Awraham Shalom Soetendorp, geboren in 1943 heeft zijn leven te danken aan zijn katholieke pleegouders, bij wie hij werd ondergebracht.

Hij is midden in de oorlog ter wereld gekomen.

Hij denkt dat, het uit liefde en hoop was.

Zijn ouders gaven hem de naam Shalom, vrede zal zijn.

In de mr. F.W Voorink lezing zal hij het thema leven in vrijheid belichten vanuit zijn perspectief.

Lees verder

Speciale aanbieding  gedenkboek "We hebben ze allemaal gekend"                              20,00 euro

Herinnerd moeten ze worden, hun namen niet vergeten, hun gezichten mogen niet vervagen.

 

Sinds mei 2002 staan de namen van 326 Joodse Winterswijkers op het monument aan het Mevr. Kuipers-Rietbergplein. Hun levens worden beschreven in het boek ‘We hebben ze allemaal gekend’. Levensbeschrijvingen en verhalen over de Joodse Winterswijkers.

We hebben ze allemaal gekend’ is een gedenkboek, opgedragen aan allen van wie de naam in de stenen gebeiteld staat, aan hun weinige nakomelingen, aan de Joodse gemeenschap van Winterswijk en aan allen die de moed hadden antwoord te geven op de vraag: “Mens - Mensch, waar ben je?” Bestel via de webshop

Adres
 

Spoorstraat 32
7101 GV Winterswijk

 

info@synagogewinterswijk.nl
 

Volg ons: 

  • Facebook Synagoge Winterswijk