top of page
rondleiding voor scholen

Het doel van dit lesprogramma is gericht op kennismaking met de joodse geschiedenis.  Door middel van uitleg,een rondleiding, zoekopdrachten en een verwerking verdiepen de leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs zich in de joodse religie en cultuur met het oog op de verbreding van het inzicht en een sterkere mate van verdraagzaamheid ten aanzien van het jodendom en andere godsdiensten. 

 

DE PRAKTIJK

De geschiedenis van de joden in Winterswijk wordt buiten de synagoge in doormiddel van een kort verhaal verteld. Op onder andere de volgende vragen wordt een antwoord gegeven. Waar kwamen de joden vandaan? Wanneer? Wat voor beroepen oefenden ze uit? Vervolgens wordt in de synagoge algemene informatie gegeven over het joodse geloof en rituelen. Het joodse geloof wordt gezien als de bakermat van het Christendom en de Islam.

LEERLINGEN VOLGEN HET LESPROGRAMMA IN DE SYNAGOGE

DSCN0417.JPG

INZICHT IN GESCHIEDENIS

De leerlingen krijgen door middel van persoonlijke verhalen inzicht  in de geschiedenis van de Joodse bevolking van Winterswijk voor en tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het uitgangspunt is om de verhalen  te gebruiken om zinvolle verbanden te leggen tussen heden en verleden. Inmiddels zijn enkele persoonlijke verhalen beschreven, onder andere van de familie Schwarz. De reden voor een persoonlijk verhaal is dat dit vaak indringender overkomt.

 

PERSOONLIJKE VERHALEN

 

Leerlingen kunnen zich doormiddel van persoonlijke verhalen makkelijker inleven en betrokken raken bij menselijke gevoelens als: haat, vooroordelen, angst, moed, twijfel, verdriet en vertrouwen. Deze verhalen kunnen de leerlingen in staat stellen hun eigen leven beter te begrijpen.

 

 OPDRACHTEN IN GROEPJES

Vanuit de persoonlijke verhalen van inwoners van Winterswijk over de Tweede Wereldoorlog wordt een verbinding gemaakt met het dagelijkse leven van de kinderen. Een brug slaan tussen heden en verleden door middel van zingevingsvragen in de vorm van opdrachten waar de kinderen in kleine groepjes aan werken.

 

INZICHT

 

Belangrijk hierbij is dat het inzicht verworven kan worden door verhalen van ‘gewone mensen’, onder woorden gebracht in interviews, brieven, getuigenverklaringen, foto of filmbeelden. Verhalen van toen geven zicht in motieven en keuzes van mensen. Maar ook twijfel, geloof en wanhoop.

Op de website van de werkgroep Leren van de Oorlog vind u meer informatie over:


 

bottom of page