"Wat Nietzsche mij te denken geeft"

Dagcursus Stichting Winterswijkse Synagoge over de filosoof Nietzsche

Al eerder heeft de Belgische filosoof Dirk De Schutter met veel succes een lezing en een dagcursus verzorgd over de filosofe Hannah Arendt.

Nu heeft hij zich bereid verklaard om op velerlei verzoek voor de Stichting Winterswijkse Synagoge een cursusdag te geven over de filosoof Nietzsche.

Deze dag zal een eerste kennismaking zijn met ZIJN Nietzsche, zoals Dirk De Schutter het zelf verwoordt, met wat Nietzsche HEM te denken geeft.

Dirk De Schutter, ervaren docent en emeritus hoogleraar filosofie te Leuven, studeerde literatuurwetenschap en filosofie aan de universiteit Leuven en de Georgetown University in Washington D.C. en promoveerde in 1986 op Heidegger.

In deze dagcursus wil hij geen systematische uiteenzetting geven over het werk van Nietzsche, maar o.a. vertellen over waarin Nietzsche hem inspireerde. Lees verder

Wat weten de mensen echt over Nietzsche, behalve de snor, de dreigende blik en een vage associatie met het nihilisme en het fascisme?

In ieder geval was hij een begenadigd student filologie, blonk uit in alles wat met de Griekse literatuur te maken heeft, beschikte over een uitzonderlijk improvisatie talent op de piano en werd hij later hoogleraar aan de universiteit van Bazel.

Geen eenvoudig te begrijpen filosoof, geen systematicus. Niet iemand die navolging wilde, maar je wilde aanzetten om zelf te denken.

Misschien wel de meest onbegrepen filosoof van de geschiedenis, een briljant denker, een eenzame filosoof op hoge bergtoppen tot in de afdaling van de waanzin.

Volgens biografe Sue Prideaux was Nietzsche “”een man die zich van de morele en metafysische dwangbuis van de traditie wist te bevrijden en zo ons de stoutmoedige uitnodiging bezorgt om nieuwe werelden te ontdekken”.

Cursusdag: “Wat Nietzsche mij te denken geeft”

docent Dirk De Schutter

plaats: Zonnezaal Zonnebrinkkerk

Zonnebrink 61, 7101 NB te Winterswijk

tijd: 9.30-16.30 uur

kosten 55, = pp en 70,= met lunch

opgave deelname via: info@synagogewinterswijk.nl

sluitingsdatum opgave 4 mei a.s.