Over het waagstuk van de politiek


Cursusdag Hannah Arendt

Winterswijk op 12 september 2020

Door: Dirk De Schutter, filosoof

9.30 uur - 16.30 uur

Cursuszaal: Zonnebrinkkerk

Zonnebrink: 61 Winterswijk

“Het waagstuk van de politiek veronderstelt vertrouwen in de mensen”

Hannah Arendt over het waagstuk van de politiek

Vijfenveertig jaar na haar dood blijft het denken van Hannah Arendt brandend actueel. Hoe kunnen we weerstand bieden aan de totalitaire dreiging? Wat gebeurt er precies als waarheid uit de politiek verdwijnt en leugens de overhand krijgen? Hoe dienen we gehoorzaamheid aan de (grond)wet te verstaan? Is de wet een gebod? Deze en andere vragen komen ter sprake in de drie teksten die gebundeld zijn onder de titel Het waagstuk van de politiek. Op zaterdag 14 maart zullen we die drie teksten zorgvuldig lezen en in groep bespreken.

Dirk De Schutter (Aalst, 1954) studeerde literatuurwetenschap en filosofie aan de KULeuven en de Georgetown University in Washington D.C. Promoveerde in 1986 tot doctor in de filosofie met een proefschrift over Martin Heidegger. Publiceert over 19de- en 20ste-eeuwse filosofie en literatuur. Vertaalde o.m. Totalitarisme en Het denken van de geest van Hannah Arendt. Andere publicaties: Het catastrofale (Klement, 2014), Hannah Arendt: Politiek denker (Klement, 2016).

programma

ochtendprogramma

9.00- 9.30 uur inloop

9.30-10.30 uur 1e lezing

10.30-10.45 uur pauze met koffie /thee

10.45-12.00 uur 2e lezing

12.00-13.30 uur pauze met lunch

middagprogramma

13.30-14.45 uur 3e lezing

14.45-15.00 uur pauze met koffie/thee

15.00-16.00 uur 4e lezing

16.00-16.30 uur afsluiting

Opgave via info@synagogewinterswijk.nl

U kunt zich definitief aanmelden door het cursusgeld over te maken op NL40 RABO 0171 573129 t.n.v. Voorink Stichting , o.v.v. cursus Hannah Arendt en uw naam

kosten deelname

70,= met lunch

55,= zonder lunch

Voorbereiding studiedag

Wouter van der Valk & Taliet van der Neut

bereikbaarheid :

contactadres : Zonnebrink 61 te Winterswijk

telefoonnummer 0543-512204

UITGELICHTE BERICHTEN
RECENTE BERICHTEN