Open Joodse Huizen Winterswijk 2020


Open Joodse Huizen/Huizen van Verzet – Winterswijk 2020

Op zondag 3 mei organiseert de Werkgroep ‘Leren van de oorlog’ i.s.m. de synagoge van Winterswijk en het landelijke Joods Cultureel Kwartier voor de vierde maal in Winterswijk de z.g. Open Joodse Huizen/Huizen van Verzet.

Winterswijk kent nog heel wat huizen die voor de Tweede Wereldoorlog Joods bewoond waren. De huidige bewoners van die huizen stellen op 3 mei a.s. hun huizen open voor bezoekers die komen luisteren naar het verhaal van en over die Joodse bewoners. Per huis is er, meestal, op drie tijdstippen de gelegenheid om plaats te nemen in een kring van luisteraars, daar stil te staan bij de namen van hen die werden weggevoerd en vermoord, het verhaal van hun leven aan te horen, daar vragen over te stellen en met elkaar in gesprek te gaan. Dat duurt ongeveer 3 kwartier, zodat er de gelegenheid is om goed op tijd naar een volgende locatie te gaan.

Op de volgende adressen bent u van harte welkom!

1. Herman Menco

Gebouw oude HBS ‘Driemark’ – Zonnebrink – (grote locatie)

Tijden: 11.45 en 13.00 u.

Verteller: Marian Nijman

De familie Menco woont in 1940 aan het Hilbelinkspad. Herman is dan 15 jaar. Zijn vader, Harri Menco, kent het gevaar van het nazisme en duikt al in 1941 onder. Herman moet als Joodse jongen de HBS in Winterswijk verlaten. Hij duikt onder bij de familie Kruisselbrink in Winterswijk. Zij zorgen voor onderduikadressen in Rotterdam. Helaas worden ze verraden…

2. Echtpaar Mozes Meijer Poppers en Betty Poppers-Prins

Spoorstraat 44

Tijden: 10.30 en 14.15 u.

Verteller: Sjoerd van der Werf

Hij was textielfabrikant, zij arts. De weverij raakten ze kwijt in de bezetting. Door onder te duiken overleefden ze de oorlog, maar daarna was alles anders. Ze verruilden Winterswijk voor Amsterdam, waar Betty in het Wilhelmina Gasthuis ging werken en Mozes als belastingconsulent, maar ook als journalist voor het Nieuw Israëlitisch Weekblad, schrijvend over jodendom en joods nieuws werkzaam was.

3. Firma Windmuller

Misterstraat 74 – vertelling in Rest. Café ‚‘t Spek-ende – (grote locatie)

Tijden: 10.30 en 13.00 u.

Verteller: Mirjam Schwarz, dochter van Betty Windmuller en Salli Schwarz

De familie Windmuller woont boven de kledingzaak en kleermakerij in de Misterstraat 72. In 1941 wordt de zaak onteigend. Schoonzoon Georg Stein probeert nog kleding veilig te stellen bij vrienden en bekenden. Dit wordt gezien en arrestatie van Georg volgt. Een klein deel van de familie duikt onder met hulp van mevr. Kuipers Rietberg.