Spiritualiteit, mystiek en Kabbala in het Jodendom


Een inleiding door dr. Lia van Aalsum

Dinsdagavond 13 november 20.00-22.00 uur in de Synagoge te Winterswijk

Gevestigde religies spreken tegenwoordig minder aan.

Tegelijkertijd is er een groeiende vraag naar spirituele kennis.

Mensen zoeken naar persoonlijke diepgang en antwoord op grote levensvragen.

Zo is ook de Kabbala voor velen een bron van wijsheid en inspiratie.

Deze lezing krijgt een vervolg in een dagcursus op zaterdag 16 februari 2019

Lees verder

Deze bijzondere traditie die de Kabbala is, maakt echter deel uit van een veel groter veld van Joodse spiritualiteit. Tijdens deze avond gaan we de Joodse spiritualiteit verkennen in haar breedte en diepte. We kijken naar de ontwikkeling van de Tenach tot op heden. Meerdere stromingen komen aan bod. Daarbij proberen we wat dieper op de materie in te gaan, zodat we iets van de rijkdom kunnen smaken. De spreker Mevrouw Lia van Aalsum is theologe, gepromoveerd op een Joods spiritueel geschrift en o.a. werkzaam bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) Zaterdag 16 februari is er een vervolg: een dagcursus, die aansluit .op deze inleidende avond en die verder en dieper op dit thema ingaat.

De lezing wordt gehouden in de synagoge aan de Spoorstraat in Winterswijk. Kaarten zijn à €12,50 vooraf te koop bij boekhandel Kramer aan de Wooldstraat in Winterswijk (en ’s avonds aan de kassa). www.synagogewinterswijk.nl