Vierde Voorink-lezing door Job Cohen

Job Cohen legt de nadruk op ‘samen leven’

Verbinden, de boel bij elkaar houden – het zijn voor mr. Job Cohen geen loze begrippen, maar belangrijk voor het goed functioneren van onze maatschappij. ,,Met elkaar thee gaan drinken: ik ben daar om verguisd, maar ik sta daar nog steeds achter”, zegt de oud-politicus. Cohen verzorgt op zondag 15 april de vierde Voorink-lezing.

In 2009 publiceerde Cohen een bundel met door hem gehouden toespraken. Het centrale thema daarin was verbinden en daar staat hij nog steeds volop achter. Dat zal ook blijken tijdens zijn Voorink-lezing. ,,Dat verbinden is wat ik heel erg belangrijk vind. Als burgemeester van Amsterdam had ik te maken met een stad waar 180 nationaliteiten in vrede met elkaar moeten samenleven. Dat verbinden is noodzakelijk om iedereen zijn talenten zo goed mogelijk te laten ontwikkelen.”

Job Cohen (70) signaleert een verscherping van de manier waarop mensen zich over elkaar en de samenleving uitspreken. ,,De nadruk ligt te veel op het eigen geluid, terwijl mensen steeds minder goed naar elkaar willen luisteren. Dat wordt door het gebruik van social media nog versterkt.”

In deze vierde Voorink-lezing gaat mr. Job Cohen dieper in op dat verbinden als basis voor gezond samen leven. Hij wordt daarvoor uitgenodigd door de Mr. F.W. Voorink Stichting, die zich inzet voor behoud van de synagoge aan de Spoorstraat in Winterswijk. Dat doet de stichting door het synagogecomplex open te stellen, maar ook door de verhalen van joods Winterswijk te vertellen. In de periode dat in Nederland de Tweede Wereldoorlog, de bevrijding en de doden worden herdacht, wordt in de synagoge de Voorink-lezing gehouden. In deze lezing wordt de relatie gelegd tussen de gebeurtenissen van toen en onze tijd. Eerder werden mr. Ernst Hirsch Ballin, prof. Dr. Selma Leydesdorff en hoogleraar en schrijver Abram de Swaan daarvoor uitgenodigd.

De vierde Voorink-lezing wordt zondag 15 april om 15 uur gehouden in de synagoge aan de Spoorstraat in Winterswijk. Kaarten zijn à €10 vooraf te koop bij boekhandel Kramer aan de Wooldstraat in Winterswijk (en ’s middags aan de kassa).

www.synagogewinterswijk.nl

Foto: Partij van de Arbeid (2010)